Hello World

November 1, 2018

fmt.Println("Hello World")

console.log("Hello World")

print("Hello World")